Tuesday, February 2, 2010

Aozora Bunko Translation Project Update

This just in from Sally Suzuki, Beholdmyswarthyface Media Director:

Here are a few more additions. We should now have enough to keep us busy for a good four or fives years.

1. Akutagawa Ryūnosuke: Bungeitekina, amari ni bungekiteki na (1927).

2. Hirabayashi Hatsunosuke: Seijiteki kachi to geijutsuteki kachi (1929); Bungaku no honshitsu ni tsuite (1927): Part I and Part II; Bungaku hōhōron (1926); Bungei undō to rōdō undō (1922); Shōhin to shite no kindai shōsetsu (1929); Shoka no geijutsu kachi riron no hihan (1929); Yuibutsu shikan to bungaku (1921).

3. Miki Kiyoshi: Shobutsu no rinri (1933); Ikani dokusho subeki ka (1938); Haideggeru kyōju no omoide (1939); Nishida sensei no kotodomo; Jiko o chūshin ni (1939); Kiki ni okeru rironteki ishiki (1928).

4. Miyamoto Yuriko: Fuyu o kosu tsubomi (1934); Burujoa sakka no fasshoka ni tsuite (1932); Bungaku seishin to hihan seishin (1940); Bungaku to seikatsu (1950); Watashi no mita beikoku no shōnen (1920); Ashita no kotoba (1937); Atarashii teikō ni tsuite (1947).

5. Sakaguchi Ango: Darakururon (1946); Zoku darakuron (1947); Sensōron (1948); Nikutai jitai ga shikō suru (1946); Nihon seishin (1936); Yokubō ni tsuite (1946).

**Also bear in mind that not everything I want to include in this project is available through Aozora Bunko. Essays that are not available include:

Ōya Sōichi's "Bundan girudo no kaitaiki"; Tanizaki Jun'ichirō's "Jōzetsuron"; Kurahara Korehito's "Puroretaria Rearizumu e no michi" (1928); Nakamura Murao's "Dare da? Hanazono o arasu mono wa!" (1928); Masamune Hakuchō's "Torusutoi ni tsuite"; Nakano Shigeharu's "Jun ni gatsu nijūku nichi"; Takami Jun's "Byōsha no ushiro ni nete irarenai"; Hagiwara Sakutarō's "Nihon e no kaiki"; Miyamoto Kenji's "'Haiboku' no bungaku" (1929);Yasuda Yojūrō's "Nihon no hashi," "Hōryūji shūzen no koto nado," "Bunmei kaika no ronri no shūen ni tsuite"; Itō Sei's "Shin-shinrishugi bungaku"; Sugiyama Heisuke's "Bungei hyōronka gunzō"; Haneda Kinoteru's "Sakuran no ronri"; Nakamura Mitsuo's "'Kindai' e no giwaku";Kawakami Tetsutarō's "Haikyū sareta 'jiyū,'" "Ongaku to bunka"; Hirano Ken's "Hitsotsu no hansotei"; Fukuda Tsuneari's "Ippiki to kyūjūkyūhiki to"; Tamura Taijirō's "Nikutai ga ningen de aru"; Kawabata Yasunari's "Jūshōsha no kyōki"; Takeda Taijun's "Metsubō ni tsuite"; Takeuchi Yoshimi's "Kindai shugi to minzoku no mondai"; Yoshida Ken'ichi's "Tōyō bungakuron"; Takeuchi Yoshimi's "Kindai no Chōkoku";Katagami Noboru's "Genjitsu bakuro no hiai" (1908); Tayama Katai's "Rokotsu naru byōsha"; Kobayashi Hideo's "Samazama naru ishō," "Sensō ni tuite," "Shishōsetsuron," "Hitotsu no nōzui," "Mujō to iu koto," "X e no tegami," "Soshū," "Taema," "Manshū no inshō," "Giwaku," "Sakka no kao," "Hittoraa no waga tōsō," "Hittora to akuma"; Shiga Shigetaka's "Nihon fūkeiron" (1894); Yanagi Sōestu's "Bi to kuni to mingei," "Buddhist Idea of Beauty" (*Note: JL has informed me that a translation is available here.); Watsuji Testurō's Fūdo (1935) (*Note: Jarvis32 has kindly informed me of this 1961 translation.); and Hirato Renkichi's "Watashi no miraishugi to jikkō."

5 comments:

Mother said...

Enough of these god damn lists! I want to start seeing some results!

Mother said...

PS And what is WITH THAT PICTURE!?? I hope that's not you!

Anonymous said...

What kind of format are you planing to use for the Aozora Bunko Translation Project?
On Japanese Aozora Bunko, they use text with some annotation. Then the text is transformed into xhtml by pearl script.
On translation project, I think XML would be good for transforming it into different formats like pdf, html or epub but it needs some tweak on custom XSL stylesheet.
If you use XML, I can help you for it becase I've been studying XML or related technologies, though I'm not professional level and need additional study.

Sally Suzuki said...

To be honest, Catch 22, we're all pretty technologically inept over here at Beholdmyswarthyface, so we haven't given it any thought. What do you suggest?

Mother said...

You might want to add Takamura Kotaro's essay "Midori no taiyo." Here's the link to the original: http://www.aozora.gr.jp/cards/001168/files/46507_25640.html