Thursday, June 30, 2016

Note to Self:Buy these Books at 古本まゆ and 千代の介書店

Nagoya is not the greatest place to live for bookish folk, but I have managed to find two excellent used bookstores in the area where I live: ① 古本まゆ ② 千代の介書店 。I have some money left over from last year's research funds, so I sent the two bookstores' owners the following list, saying I'd buy whatever they had. The list includes general works (standard literary histories, dictionaries, multi-volume compendiums, etc.) that anyone interested in modern Jpn lit should have, or have access to.  If there's anything you think I should add, please let me know... *Note: Some of the publishing info is incomplete/possibly inaccurate.... 

General

*All sources were published in Tokyo unless otherwise noted.

Andō 1994
Andō Hiroshi. Jiishiki no shōwa bungaku: genshō to shite no ‘watashi. Shibundō, 1994.

Chiba 2003
Chiba Shunji, ed, et al. Nihon kindai bungaku hyōronsen: Meiji Taishō hen. Iwanami shoten, 2003.
Chiba 2004
Chiba Shunji, ed. Nihon kindai bungaku hyōronsen: Shōwa hen. Iwanami shoten, 2004.
Chiba 1998
Chiba Sen’ichi. Modanizumu no hikaku bungakuteki kenkyū. Ōfū, 1998.
Chikuma 1966-
Xx, ed. Gendai Nihon shisō taikei. X volumes. Chikuma shobō, 1966- .
Chikuma 19xx
Xx, ed. Gendai Nihon bungaku taikei. About 100 volumes. 19xx, Chikuma shobō.
Chikuma 1958-
Xx, ed. Gendai Nihon bungaku zenshū. Xx volumes. Chikuma shobō. 1958-19xx.

Fujimura 1950-1953
Fujimura Tsukuru, ed. Nihon bungaku daijiten. Rev. ed. 8 vols. Shinchōsha, 1950-1953.

Hamada 1993
Hamada Gi’ichirō, ed. Ōta Nampo. In Shin Nihon koten bungaku taikei. Iwanami shoten, 1993.
Hamada 1968
Hamada Gi’ichirō. Edo senryū jiten. Tōkyōdō, 1968.
Hasegawa 1969
Hasegawa Izumi. Kindai Nihon bungaku hyōronshi. Yūseidō, 1969.
Hasegawa 1958
Hasegawa Nyozekan. Gendai bungei hyōronshū. In Gendai Nihon bungaku zenshū (1958)
Hashikawa 1970
Hashikawa Bunzō. Kindai nihon seiji shisōshi. Yūhikaku, 1970.
Hijikata 1973
Hijikata Tei’ichi. Kindai Nihon bungaku hyōronshi. Hōsei daigaku shuppankyoku. 1973.
Hirano et. al. 1956
Hirano Ken, Odagiri Hideo, Yamamoto Kenkichi, eds. Gendai Nihon bungaku ronsō shi, 3 vols. Miraisha. 1956.
Hirano 1963
Hirano Ken. Shōwa bungakushi. Chikuma shobō, 1963.
Hirano 1974
Hirano Ken, et. al., eds. Gendai Nihon bungaku ronsō shi. 3 volumes. Miraisha, 1974.
Hisamatsu 1932-1947
Hisamatsu Sen’ichi. Nihon bungaku hyōronshi (Kinsei hen, kindai hen).
Hisamatsu 1975
Hisamatsu Sen'ichi, ed. Nihon bungakushi. Shibundo, 1975 (expanded new edition). 8 vols.
Honda 1971
Honda Shūgo. (Sōhō) Senji sengo no senkōsha-tachi. Keisō shobō, 1971.
Honda 1954
Honda Shūgo. Monogatari sengo bungakushi. Shinchōsha. 1960.
Honda 1954
Honda Shūgo. Shirakaba-ha no bungaku, Kōdansha, 1954.
Honda 1957
Honda Shūgo. Tenkō bungakuron. Miraisha, 1957.

Ichiko, et. al 2002
Ichiko Teiji, Kubota Jun, et. al.Nihon bungaku dainenpyō. Ōfûsha. 2002.
Ichiko 1983-1985
Ichiko Teiji et al. Nihon Koten Bungaku Daijiten Henshū Iinkai, ed. Nihon koten bungaku daijiten. 6 vols. Iwanami Shoten, 1983-1985.
Ienaga 1968
Ienaga Saburō. Taiheiyō sensō. Iwanami shoten, 1968.
Ikeuchi 1991-1995
Ikeuchi Osamu, ed. Nihon gensō bungaku shūsei. Kokusho kankōkai, 1991-1995.
Inoue, et. al. 1989-1990
Inoue Yasushi, Yamamoto Kenkichi, Nakamura Mitsuo, et al., eds. Shōwa bungaku zenshū. Shōgakukan, 1989-1990.
Isogai 1955
Isogai Hideo. Shōwa bungaku sakka kenkyū. Yanagihara shoten, 1955.
Isogai 1980
_____. Senzen sengo no sakka to sakuhin. Meiji shoin, 1980.
Ishida 1983
Ishida Takeshi, Nihon no shakai kagaku, Tokyo daigaku shuppankai, 1983.
Isoda 1969
Isoda Kōichi. Bungaku, kono kamen tekina mono. Keisō shobō. 1969.
Isoda 1988                                         
Isoda Kōichi, ed. Shinchō Nihon bungaku jiten. Shinchōsha, 1988.
Isogai 1980
Isogai Hideo. Senzen sengo no sakka to sakuhin. Meiji shoin, 1980.
Itō 1962
Itō Yoshio, et. al., ed. Waka bungaku daijiten. Meiji shoin, 1962.
Itō 1981
Itō Sei, et al. Shinchō Nihon bungaku shōjiten. Shinchōsha, 1981.
Itō Sei, et al., ed.
Itō Sei, et al., ed. Nihon gendai bungakushi. Kōdansha, 1979.
Iwanami 1958-
Xx, ed. Nihon koten bungaku taikei. 100 volumes. Iwanami Shoten, 1958-.

Kadokawa 1969-1974
Xx, ed. Nihon kindai bungaku taikei. Kadokawa shoten. 60 vols. 1969-1974.
Kanaya [xx] 1970
Nihon no shisō (12): Ogyū Sorai. Chikuma shobō, 1970.
Karatani 1990
Karatani Kojin, ed. Kindai Nihon no hihyô. Fukutake shoten. 1990. 4 vols.
Katō 2001
Katō, T., et. al. Nihonshi sōgō nenpyō. Yoshikawa kōbunkan, 2001.
Kawazoe 1972
Kawazoe Kunimoto, ed. Kindai hyōronshū 1. Vol. 57 of Nihon kindai bungaku taikei series. Kadokawa bungaku shoten. 1972.
Kihira 1941
Kihira Tadayoshi. Nihon teki naru mono. 1941.
Kokuritsu kokkai toshokan 1959
Kokuritsu kokkai toshokan, ed. Meiji Taishō Shōwa hon'yaku bungaku mokuroku. Kazama shobō, 1952.
Koten no Jiten Hensan Iinkai 1986
Koten no Jiten Hensan Iinkai, ed. Koten no jiten. 15 vols. Kawade shobō shinsha, 1986.
Konishi 1992
Konishi Jin’ichi. Nihon bungeishi. 5 volumes. Kōdansha, 1985-1992.
Kobayashi 1969
      Kobayashi Hideo, ed. Gendai nihon bungakkan: Ishikawa Jun (31). Bungei Shunjusha.
Kubota 2007
Kubota Jun, ed. Iwanami Nihon koten bungaku jiten. Iwanami Shoten, 2007.

Maeno 2000
Maeno Naoki, ed. Tōshisen. Iwanami, 2000.
Maruyama 1952
Nihon seiji shisōshi kenkyū. Tōkyō daigaku shuppankai, 1952.
Matsumoto 1977
Matsumoto Yukio. Genseki no shōgai to eikaishi. Mokujisha, 1977.
Miyoshi [et al] 1987
Miyoshi Yukio, Yamamoto Kenkichi, Yoshida Sei’ichi, eds. Nihon bungakushi jiten, kingendaihen. Kadokawa shoten, 1987.
Miyoshi 19xx
Miyoshi Yukio. Nihon no kindai shōsetsu, Vol 2, Tokyo daigaku suppankai. Xx.
Mizuno 1978-1988
Mizuno Minoru, ed. et al. Sharebon taisei, 30 vols. Chūō kōronsha, 1978-1988.
Morohashi 1986
Morohashi Tetsuji. Daikanwa jiten. Taishūkan shoten, 1986.
Muramatsu, et.al. 1968
Muramatsu, Saeki [Takeshi], ed., et. al. Shōwa hihyō taikei. 4 vols. Banchō shobō, 1968.

Nakajima, et. al. 2005
Nakajima Kunihiko, et. al., eds. Bungei jihyō taikei (Shōwahen, etc.). 73 Volumes. Yumani shobō, 2005.
Nichigai Asoshiētsu 1997
Hon’yaku tosho mokuroku (Meiji Taishō Shōwa [sen] zenki). Nichigai Asoshiētsu: Hatsubaimoto Kinokuniya Shoten, 1997.
Nihon Hakugaku Kurabu 2008
Nihon Hakugaku Kurabu. Oedo no toshi densetsu. In PHP bunko series. PHP Kenkyūjo, 2008.
Nihon kindai bungakukan, ed. 1977-1978
Nihon kindai bungakukan, ed. Nihon kindai bungaku daijiten. Kōdansha, 1977-1978. 6 vols.
Nihon rekishi daijiten, ed. 1968-1970
Nihon rekishi daijiten, ed. Nihon Rekishi Daijiten Henshu linkai. 12 vols. Kawade Shobo, 1968-70.. Nihon rekishi daijiten. Xx.
Nippon hōsō kyoku 1961
Nippon hōsō kyoku, ed. Bundan yomoyama banashi (jōkan). Seiabō, 1961.
Nishikawa 1988.
Nishikawa, Nagao. Nihon no sengo shōsetsu: haikyo no hikari. Iwanami Shoten, 1988.
Nishizawa, ed. 1999
Nishizawa Masashi, ed. Koten bungaku kanshō jiten. Tōkyōdō Shuppan, 1999.

Odagiri 1957
Odagiri Hideo. Hakkin sakuhinshū. Hokushindō, 1957.
Odagiri 1975
Odagiri Hideo. Gendai bungakushi. 2 Volumes. Shūeisha, 1975.
Odagiri 1993.
Odagiri Susumu, ed. Nihon kindai bungaku nenpyō. Shōgakkan, 1993.
Ōe 1972
Ōe Kenzaburō. “Kaisetsu—wakai sedai no tame no kakū kōen.” In Shinchō Nihon bungaku (33): Ishikawa Jun shū, 426-436. Shinchōsha, 1972.
Okuno 1973
Okuno Takeo. Burai to itan. Kokubunsha, 1973.
Okuno 1967
Okuno Takeo. Gendai bungaku no kijiku. Tokuma shoten, 1967.
Ōoka 2003
Ōoka Makoto, ed. Kyōka senryū hyōgen jiten: saijikiban. Yūshikan, 2003.
Ōshima 2001
Ōshima Tatehiko, et. al., eds. Nihon no shinbutsu no jiten. Taishūkan shoten, 2001.
Ōsone 1998
Ōsone, Shōsuke, et al., ed. Nihon koten bungaku daijiten. Meiji shoin, 1998.

Satake, et. al. eds. 1989-
Satake Akihiro, et. al. eds.. Shin Nihon koten bungaku taikei. Iwanami shoten, 1989- .
??Senuma XX
Senuma Shigeki. Nihon gendai bungakushiNihon gendai bungaku zenshū ();
Sugimoto/Hamada 1958
Sugimoto Nagashige, Hamada Gi’ichiro, eds. Senryū kyōka shū, Nihon kotenbungaku taikei. In Nihon koten bungaku taikei, vol 57. Iwanami Shoten, 1958.
Suzuki 1984
Suzuki Tōzō. Kyōka kanshō jiten. Kadokawa shoten. 1984.  
Suzuki 1992
Suzuki SadamiModan toshi no hyōgen-- jikō, gensō, josei. Hakujisha, 1992.
Suzuki Hideo, Suzuki Sadami, Fujii Sadakazu, etl al., ed. 1986-present
Suzuki, et. al., ed. Nihon bungeishi: Hyôgen no nagare. Kawade shobô shinsha, 1986. 8 vols.

Takayanagi, et. al. 1974
Takayanagi Mitsutoshi and Takeuchi Yoshizo, ed. Nihonshi jiten (2nd ed). Kadokawa shoten, 1974.
Takeuchi xx
Takeuchi Yoshimi. Kindai no chōkoku.
Tamabayashi 1944
Tamabayashi Haruo. Shokusanjin no kenkyū. Hobō shoin, 1944.
Tanaka 1986
Tanaka Yūko. Edo no sōzōryoku. Chikuma shobō, 1986.
Tsubouchi 1974
Tsubouchi Shōyō. Tsubouchi Shōyō shū, Nihon koten bungaku taikei, vol. 3. Kadokawa shoten, 1974.
Tsuji 1988
Tsuji Tatsuya. Edojidai o kangaeru. Chuö shinsho, 1988.

Usui 1956/1975
Usui Yoshimi. Kindai bungaku ronsō. Chikuma shobō, 1956/1975.

Watanabe 1987
Watanabe Ki’ichirō. Ishikawa Jun kenkyū. Meiji shoin, 1987.
Watsuji 1935
Watsuji Tetsurō. Fūdō: ningengakuteki kōsatsu. Iwanami shoten, 1935.

Yoshida 1961
Yoshida Sei’ichi. Gendai bungaku to koten. Shibundō, 1961.
Yoshida 1958
Yoshida Sei’ichi. Shizenshugi no kenkyū. 2 vols. Tōkyōdō, 1958.
Yoshida 1971-1975
Yoshida Sei’ichi, ed., et. al. Kindai bungaku hyōron taikei. 10 vols. Kadokawa shoten, 1971-75.
Yoshida 1975
Yoshida Sei’ichi. Kindai bungei hyōronshi: Meiji-hen / Taishō-hen. Shibundō, 1975.
Yoshida, Hirano, et al. 1947
Yoshida Seiichi, Hirano Ken, et al. Gendai Nihon bungakuron [taikei]. Shinkōsha, 1947.


Tuesday, June 28, 2016

Study Guide: Kanai Mieko’s “Rabbits” (1972)

Morrison
Study Guide: Kanai Mieko’s “Rabbits” (Usagi; 1972)[1]

*To purchase Phyllis Birnbaum’s superb translation of Kanai Mieko’s “Rabbits,” click here.

*To purchase 金井美恵子『兎』, click here.

*To purchase The World Book (2009), Paul McCarthy's superb translations of a collection of Kanai Mieko short stories, click here.

*To purchase Paul McCarthy/Tomoko Aoyama's superb translation of Oh, Tama! (2014; Kurodahan Press), click here.

Kanai Mieko 金井美恵子 (1947–): Kanai Mieko read widely in fiction and poetry from an early age. In 1967, at the young age of twenty, she was runner-up for the Dazai Osamu Prize for Ai no seikatsu (A Life of Love), and the following year she received the Gendaishi Techo Prize for poetry. While maintaining a certain distance from literary circles and journalism, she has built up a world of fiction known for its sensual style. Along with her fiction, her criticism, which showcases her often scathing insights, has a devoted following. (Source: J-Lit Books from Japan)

Study Questions

1. Describe the frame-story structure. Who are the two narrators? What is their relation to one another? Where does the frame story start and end? What is the source of the “vague odor” that follows Narrator 1 wherever she goes?

2. How does the work draw from Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland (1865) and Through the Looking-Glass (1871)? What elements/themes from those works does Kanai borrow? In what ways does she alter those elements/themes?

3. Describe the rabbit-girl. Describe her personality, environment, situation, etc.

4. Describe the rabbit-girl’s father and his “unusual tastes” (shikō)?

5. Describe the father and the rabbit-girl’s biweekly ritual. What do the other members of his family think of their strange ritual?

6. What is the nature of the father and the rabbit-girl’s relationship? Is their relationship incestuous? If so, what evidence can you find to support this?

7. What happened to the mother and brother? Why did they disappear? How do the rabbit-girl and her father react to their disappearance? Do they secretly know why they left?

8. Describe the father and daughter’s life together after the mother and brother disappear. What new role does the daughter take on? What pleasures does she begin to derive from murdering, skinning, and preparing the rabbits?

9. Discuss the rabbit-girl’s transformation (from someone who enjoys killing/skinning/cooking rabbits to someone who wishes to become a rabbit). Why the “quest for rabbithood”?

10. Describe the father’s transformation/deterioration.

11. Describe the daughter’s surprise birthday party for her father. What “gift” did she plan to “give him”? What ends up happening? What injury does the daughter sustain?

12. Describe the father’s death face and its effect on the daughter.

13. Describe the daughter’s life after her father’s death. Why does she gouge out the eyes of all the rabbits?

14. What condition is the rabbit-girl in when Narrator 1 meets her “a second time long afterward.” Why has she gouged out her remaining eye?

15. What does the rabbit-girl’s blindness render her capable of seeing? Discuss the significance of these three sentences:

When your eyesight gets weaker, invisible things begins to be visible. The power that makes invisible the things which you could see and that makes visible invisible things develops naturally. I can always see the face of my father in death.

16. Discuss the final scene (in which Narrator 1 crawls into the rabbit-girl’s outfit). What does this suggest about the connection between Narrator 1 and Narrator 2?

I peeled off the white rabbit’s fur which had completely enveloped her body. Then I threw off what I had been wearing and got into her costume. I put on the hood and mask which were by her side, held my breath in the animal odor, and waited for a long time crouching there without moving. A group of blind rabbits gathered about us. She and I, along with the rabbits, made no effort to stir and so we remained in that same spot, absolutely still.

Further Discussion Questions

1. Discuss the violent/sadomasochistic/sexual/incestuous elements in the work.
2. Did the narrator really “come to,” as she says on page 3? Or was the whole thing a dream after blacking out? (Relate your answer to Todorov’s conception of “the fantastic.”)
3. Did the rabbit-girl really exist (in the world of the story)? Or is she the creation of Narrator 1’s imagination?

*Further Reading: For an insightful essay in English on the story, see Mary Knighton’s “Down the Rabbit Hole: In Pursuit of Shōjo Alices, from Lewis Carroll to Kanai Mieko”: http://bit.ly/1lSWKlI

*Artwork by Kaneko Kuniyoshi 金子國義. For more of his work, click here.
[1] Translated by Phyllis Birnbaum (1982).

Tuesday, June 21, 2016

Arthur Waley's The Nō Plays of Japan (1921) - audiobook

The Nō Plays of Japan, translated by Arthur WALEY (1889 - 1966). 
For the full text, click here or here.

Noh (Nō), or Nogaku—derived from the Sino-Japanese word for "skill" or "talent"—is a major form of classical Japanese musical drama that has been performed since the 14th century. Developed by Kan'ami and his son Zeami, it is the oldest major theatre art still regularly performed today. Traditionally, a Noh program includes five Noh plays with comedic kyōgen plays in between, even though an abbreviated program of two Noh plays and one kyōgen piece has become common in Noh presentations today. An okina play may be presented in the very beginning, especially during New Year celebrations, holidays, and other special occasions. Noh is often based on tales from traditional literature with a supernatural being transformed into human form as a hero narrating a story. Noh integrates masks, costumes and various props in a dance-based performance, requiring highly trained actors and musicians. Emotions are primarily conveyed by stylized conventional gestures while the iconic masks represent the roles such as ghosts, women, children, and old people. Written in ancient Japanese, the text "vividly describes the ordinary people of the twelfth to sixteenth centuries." These translations are done by renowned scholar Arthur Waley, a remarkable self-taught master of both Chinese and Japanese, who is often regarded as the most important transmitter of East Asian culture to the West in history. - 

Thursday, June 16, 2016

A Student of Mine Reviews A.H. Chambers's Translation of the "Hōjōki"

It's official:Professor A.H. Chambers's [my former adviser/mentor] translation of the "Hōjōki" [ "An Account of a Ten-Foot-Square Hut":] is a masterwork of translation, according to my finest student this year, M-chan, who wrote the following review。

今年の一番文学的才能のある学生Mちゃんは「方丈記」の原文と英訳を読んだ後にA. Chambers先生の「方丈記」英訳についてこう書いています→
「翻訳の感想。どちらかというと直訳的だが、読者がわかりやすいようにする配慮もされていて、読みやすかった。「水無月」「治承」など古典的な日にちの表現が多く出てきたので翻訳は困難であっただろう。原文の儚く美しい文章の表現が英語でも損なわれておらず、名訳だと思った。」

Monday, June 13, 2016

Monkey Business:Volume 6 *You will note that my translation is the last piece, THE FIRST ASURA, a chapter from a novel by Hideo Furukawa

Issue 6


Volume 6 | 2016
Volume 06
With stories by Mieko Kawakami, Hideo Furukawa, Soseki Natsume, Kelly Link, Steve Erickson, a graphic narrative by Satoshi Kitamura, and more.
Available in:
Paperback - $15
ePubPDFand Kindle - $9.99
THE FORBIDDEN DIARY (PART 10) - an excerpt from a fictional diary by Sachiko Kishimoto, translated by Ted Goossen
IGOR NOCTURNOV - a graphic narrative by Satoshi Kitamura
BOYS AND GIRLS - a short story by Yoko Ogawa, translated by Ted Goossen
PEOPLE FROM MY NEIGHBORHOOD (PART 4) - vignettes by Hiromi Kawakami, translated by Ted Goossen
LOST IN THE ZOO - a short story by Hiroko Oyamada, translated by David Boyd
BACKGROUND MUSIC - a short story by Tomoka Shibasaki, translated by Ted Goossen
TRAVEL TIPS - a prose poem by Linh Dinh

SILVER COINS FROM THE RED MOUNTAIN - an essay by Kenji Ozawa,translated by Ted Goossen

HOROSCOPES - twelve very short stories by Kelly Link

SONIC SKY - a short story by Steve Erickson

LOVE ISN’T EASY WHEN YOU’RE THE NATIONAL ANTHEM - a short story by Aoko Matsuda, translated by Jeffrey Angles

WHO’D HAVE THOUGHT TSUTOMU WOULD DIE? - a short story by Masaya Nakahara, translated by Michael Emmerich

THE SCULPTURE THAT KEPT SEARCHING FOR ITS REAL NAME - a short story by Naoyuki Ii, translated by Michael Emmerich

CAT TO THE SEA - a poem by Naoko Kudo, translated by Ted Goossen

MY BABY - a short story by Mieko Kawakami, translated by Hitomi Yoshio

TEN NIGHTS OF DREAMS - a short story by Soseki Natsume, translated by Michael K. Bourdaghs

SHOULDER-TOP SECRETARY - a short story by Shin’ichi Hoshi, translated by Jay Rubin

ITŌ RETURNS TO JAPAN AND FINDS HERSELF IN A REAL PINCH - a chapter from a novel (sort of!) by Hiromi Ito, translated by Jeffrey Angles

THE NOVICE - an excerpt from the novel Dysphoria by Jason Hrivnak

TEN TALES IN TANKA - tanka poems by Mina Ishikawa, translated by Motoyuki Shibata and Ted Goossen

THE FIRST ASURA - a short story by Hideo Furukawa, translated by Ryan Shaldjian Morrison

Saturday, June 11, 2016

RIP Aki Nampachi (2000-2016)

Goodbye, Aki Nampachi (2000-2016);you were a good dog。

一昨日、晶南八(アキ・ナンパチ)が16歳(犬年では112歳)で逝去しました。アキの冥福を皆でゆっくり祈りましょー

Brian Victoria (b. 1939; author of 2006 book *Zen at War*) on Zen Buddhist Terrorism and Holy War

Youtube podcast: Brian Victoria (b. 1939; author of 2006 book *Zen at War*) on Zen Buddhist Terrorism and Holy War

華厳経 (in full):The Flower Ornament Scripture:A Translation of the Avatamsaka Sūtra (1993),trnsl. Thomas Cleary

華厳経 (in full):The Flower Ornament Scripture:A Translation of the Avatamsaka Sūtra (1993),trnsl. Thomas Cleary:http://bit.ly/24fFWYB 。 

Note: the prostitute/bodhisattva Vasumitra appears in the final section. 

Flower Garland Sutra [華厳経] (Skt: Buddha-avatamsaka-nāma-mahāvaipulya-sūtra; Chin: Hua-yen-ching; Jpn: Kegon-gyō): "Also known as the Avatamsaka Sutra. The basic text of the Flower Garland (Chin Hua-yen; Jpn: Kegon) school. According to this sutra, Shakyamuni expounded the teaching it contains immediately after he attained enlightenment under the bodhi tree in the kingdom of Magadha, India. Its full title is the Great and Vast Buddha Flower Garland Sutra. There are three Chinese translations: the sixty-volume sutra translated by Buddhabhadra (359–429), the eighty-volume sutra by Shikshānanda (652–710), and the forty-volume sutra by Prajnā (b. 734). Prajnā’s translation consists only of the “Entering the Dharma Realm” chapter of the sutra. In the Flower Garland Sutra, Bodhisattva Dharma Wisdom and others teach other bodhisattvas of superior capacity that all things constantly interrelate and give rise to one another, that one permeates all and all are contained in one, and so on. The sutra also sets forth many stages of bodhisattva practice." (Nichiren Library)

Outdoor Classes -- much better for my angular cheilosis (口角炎; my latest ailment)

conducted classes outside for first time today;excellent idea;I think shall do this henceforth;classrooms are so stuffy and bad for my angular cheilosis (口角炎; my latest ailment)。

今日は実験で図書館入口前のベンチで授業をやってみた。めっちゃ楽しかった。かつてないほど盛り上がった。今後も今日みたいに天気の良い日に少数人数の授業を全部屋外でやろううかと、アメリカンスタイルで。

The Chinese classics (classic Daoist texts, the Analects, Megzi, four books and five classics, etc.) side-by-side with English

This site is great:you can read the Chinese classics (Daoist classics, the Analects, Megzi, four books and five classics, etc.) side-by-side with English translations:http://ctext.org/。 

Here, for example, is a chapter from Zhuangzi (J. Legge translation):http://bit.ly/1PfJhAb

for example, here is Da xue 大學:http://ctext.org/liji/da-xue

and here you shall find the 詩經 [Book of Poetry, aka Book of Odes] alongside James Legge's Eng translations: http://ctext.org/book-of-poetry

or, for example, this famous passage from the Tao Te Ching:"三十輻,共一轂,當其無,有車之用。埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。The thirty spokes unite in the one nave; but it is on the empty space (for the axle), that the use of the wheel depends. Clay is fashioned into vessels; but it is on their empty hollowness, that their use depends. The door and windows are cut out (from the walls) to form an apartment; but it is on the empty space (within), that its use depends. Therefore, what has a (positive) existence serves for profitable adaptation, and what has not that for (actual) usefulness." http://ctext.org/dao-de-jing

First Eng translation of Tale of Genji, by Suematsu Kenchō in 1882

『源氏物語』の初英訳、末松謙澄 (1855-1920)により。The first Eng translation of Tale of Genji, (1882), by Suematsu Kenchō (http://bit.ly/1U5PaEk), via Libravox

....
....
...THE DOCTRINE OF THE MEAN (Zhongyong 中庸, presumably in full, w/ commentary)

And here is R Eno's recent translation of THE DOCTRINE OF THE MEAN (Zhongyong 中庸, presumably in full, w/ commentary):http://bit.ly/1UjKRql;you will note that Eno translates the core Confucian virtue 誠 as "perfect genuineness," "authenticity" and "integrity" -- a brilliant move on his part,Josh。I recommend plugging laptop into TV and reading the PDF on scroll, as I am doing now。

You will also note that R Eno has produced a translation [again, w/ commentary] of The Analects of Confucius, which is available in full online in PDF:http://bit.ly/1Xd9PKa

And if you're wondering who this R Eno is who has provided this wonderful free service to the multitude, here is his profile:http://bit.ly/1XJFx2n