Thursday, June 30, 2016

Note to Self:Buy these Books at 古本まゆ and 千代の介書店

Nagoya is not the greatest place to live for bookish folk, but I have managed to find two excellent used bookstores in the area where I live: ① 古本まゆ ② 千代の介書店 。I have some money left over from last year's research funds, so I sent the two bookstores' owners the following list, saying I'd buy whatever they had. The list includes general works (standard literary histories, dictionaries, multi-volume compendiums, etc.) that anyone interested in modern Jpn lit should have, or have access to.  If there's anything you think I should add, please let me know... *Note: Some of the publishing info is incomplete/possibly inaccurate.... 

General

*All sources were published in Tokyo unless otherwise noted.

Andō 1994
Andō Hiroshi. Jiishiki no shōwa bungaku: genshō to shite no ‘watashi. Shibundō, 1994.

Chiba 2003
Chiba Shunji, ed, et al. Nihon kindai bungaku hyōronsen: Meiji Taishō hen. Iwanami shoten, 2003.
Chiba 2004
Chiba Shunji, ed. Nihon kindai bungaku hyōronsen: Shōwa hen. Iwanami shoten, 2004.
Chiba 1998
Chiba Sen’ichi. Modanizumu no hikaku bungakuteki kenkyū. Ōfū, 1998.
Chikuma 1966-
Xx, ed. Gendai Nihon shisō taikei. X volumes. Chikuma shobō, 1966- .
Chikuma 19xx
Xx, ed. Gendai Nihon bungaku taikei. About 100 volumes. 19xx, Chikuma shobō.
Chikuma 1958-
Xx, ed. Gendai Nihon bungaku zenshū. Xx volumes. Chikuma shobō. 1958-19xx.

Fujimura 1950-1953
Fujimura Tsukuru, ed. Nihon bungaku daijiten. Rev. ed. 8 vols. Shinchōsha, 1950-1953.

Hamada 1993
Hamada Gi’ichirō, ed. Ōta Nampo. In Shin Nihon koten bungaku taikei. Iwanami shoten, 1993.
Hamada 1968
Hamada Gi’ichirō. Edo senryū jiten. Tōkyōdō, 1968.
Hasegawa 1969
Hasegawa Izumi. Kindai Nihon bungaku hyōronshi. Yūseidō, 1969.
Hasegawa 1958
Hasegawa Nyozekan. Gendai bungei hyōronshū. In Gendai Nihon bungaku zenshū (1958)
Hashikawa 1970
Hashikawa Bunzō. Kindai nihon seiji shisōshi. Yūhikaku, 1970.
Hijikata 1973
Hijikata Tei’ichi. Kindai Nihon bungaku hyōronshi. Hōsei daigaku shuppankyoku. 1973.
Hirano et. al. 1956
Hirano Ken, Odagiri Hideo, Yamamoto Kenkichi, eds. Gendai Nihon bungaku ronsō shi, 3 vols. Miraisha. 1956.
Hirano 1963
Hirano Ken. Shōwa bungakushi. Chikuma shobō, 1963.
Hirano 1974
Hirano Ken, et. al., eds. Gendai Nihon bungaku ronsō shi. 3 volumes. Miraisha, 1974.
Hisamatsu 1932-1947
Hisamatsu Sen’ichi. Nihon bungaku hyōronshi (Kinsei hen, kindai hen).
Hisamatsu 1975
Hisamatsu Sen'ichi, ed. Nihon bungakushi. Shibundo, 1975 (expanded new edition). 8 vols.
Honda 1971
Honda Shūgo. (Sōhō) Senji sengo no senkōsha-tachi. Keisō shobō, 1971.
Honda 1954
Honda Shūgo. Monogatari sengo bungakushi. Shinchōsha. 1960.
Honda 1954
Honda Shūgo. Shirakaba-ha no bungaku, Kōdansha, 1954.
Honda 1957
Honda Shūgo. Tenkō bungakuron. Miraisha, 1957.

Ichiko, et. al 2002
Ichiko Teiji, Kubota Jun, et. al.Nihon bungaku dainenpyō. Ōfûsha. 2002.
Ichiko 1983-1985
Ichiko Teiji et al. Nihon Koten Bungaku Daijiten Henshū Iinkai, ed. Nihon koten bungaku daijiten. 6 vols. Iwanami Shoten, 1983-1985.
Ienaga 1968
Ienaga Saburō. Taiheiyō sensō. Iwanami shoten, 1968.
Ikeuchi 1991-1995
Ikeuchi Osamu, ed. Nihon gensō bungaku shūsei. Kokusho kankōkai, 1991-1995.
Inoue, et. al. 1989-1990
Inoue Yasushi, Yamamoto Kenkichi, Nakamura Mitsuo, et al., eds. Shōwa bungaku zenshū. Shōgakukan, 1989-1990.
Isogai 1955
Isogai Hideo. Shōwa bungaku sakka kenkyū. Yanagihara shoten, 1955.
Isogai 1980
_____. Senzen sengo no sakka to sakuhin. Meiji shoin, 1980.
Ishida 1983
Ishida Takeshi, Nihon no shakai kagaku, Tokyo daigaku shuppankai, 1983.
Isoda 1969
Isoda Kōichi. Bungaku, kono kamen tekina mono. Keisō shobō. 1969.
Isoda 1988                                         
Isoda Kōichi, ed. Shinchō Nihon bungaku jiten. Shinchōsha, 1988.
Isogai 1980
Isogai Hideo. Senzen sengo no sakka to sakuhin. Meiji shoin, 1980.
Itō 1962
Itō Yoshio, et. al., ed. Waka bungaku daijiten. Meiji shoin, 1962.
Itō 1981
Itō Sei, et al. Shinchō Nihon bungaku shōjiten. Shinchōsha, 1981.
Itō Sei, et al., ed.
Itō Sei, et al., ed. Nihon gendai bungakushi. Kōdansha, 1979.
Iwanami 1958-
Xx, ed. Nihon koten bungaku taikei. 100 volumes. Iwanami Shoten, 1958-.

Kadokawa 1969-1974
Xx, ed. Nihon kindai bungaku taikei. Kadokawa shoten. 60 vols. 1969-1974.
Kanaya [xx] 1970
Nihon no shisō (12): Ogyū Sorai. Chikuma shobō, 1970.
Karatani 1990
Karatani Kojin, ed. Kindai Nihon no hihyô. Fukutake shoten. 1990. 4 vols.
Katō 2001
Katō, T., et. al. Nihonshi sōgō nenpyō. Yoshikawa kōbunkan, 2001.
Kawazoe 1972
Kawazoe Kunimoto, ed. Kindai hyōronshū 1. Vol. 57 of Nihon kindai bungaku taikei series. Kadokawa bungaku shoten. 1972.
Kihira 1941
Kihira Tadayoshi. Nihon teki naru mono. 1941.
Kokuritsu kokkai toshokan 1959
Kokuritsu kokkai toshokan, ed. Meiji Taishō Shōwa hon'yaku bungaku mokuroku. Kazama shobō, 1952.
Koten no Jiten Hensan Iinkai 1986
Koten no Jiten Hensan Iinkai, ed. Koten no jiten. 15 vols. Kawade shobō shinsha, 1986.
Konishi 1992
Konishi Jin’ichi. Nihon bungeishi. 5 volumes. Kōdansha, 1985-1992.
Kobayashi 1969
      Kobayashi Hideo, ed. Gendai nihon bungakkan: Ishikawa Jun (31). Bungei Shunjusha.
Kubota 2007
Kubota Jun, ed. Iwanami Nihon koten bungaku jiten. Iwanami Shoten, 2007.

Maeno 2000
Maeno Naoki, ed. Tōshisen. Iwanami, 2000.
Maruyama 1952
Nihon seiji shisōshi kenkyū. Tōkyō daigaku shuppankai, 1952.
Matsumoto 1977
Matsumoto Yukio. Genseki no shōgai to eikaishi. Mokujisha, 1977.
Miyoshi [et al] 1987
Miyoshi Yukio, Yamamoto Kenkichi, Yoshida Sei’ichi, eds. Nihon bungakushi jiten, kingendaihen. Kadokawa shoten, 1987.
Miyoshi 19xx
Miyoshi Yukio. Nihon no kindai shōsetsu, Vol 2, Tokyo daigaku suppankai. Xx.
Mizuno 1978-1988
Mizuno Minoru, ed. et al. Sharebon taisei, 30 vols. Chūō kōronsha, 1978-1988.
Morohashi 1986
Morohashi Tetsuji. Daikanwa jiten. Taishūkan shoten, 1986.
Muramatsu, et.al. 1968
Muramatsu, Saeki [Takeshi], ed., et. al. Shōwa hihyō taikei. 4 vols. Banchō shobō, 1968.

Nakajima, et. al. 2005
Nakajima Kunihiko, et. al., eds. Bungei jihyō taikei (Shōwahen, etc.). 73 Volumes. Yumani shobō, 2005.
Nichigai Asoshiētsu 1997
Hon’yaku tosho mokuroku (Meiji Taishō Shōwa [sen] zenki). Nichigai Asoshiētsu: Hatsubaimoto Kinokuniya Shoten, 1997.
Nihon Hakugaku Kurabu 2008
Nihon Hakugaku Kurabu. Oedo no toshi densetsu. In PHP bunko series. PHP Kenkyūjo, 2008.
Nihon kindai bungakukan, ed. 1977-1978
Nihon kindai bungakukan, ed. Nihon kindai bungaku daijiten. Kōdansha, 1977-1978. 6 vols.
Nihon rekishi daijiten, ed. 1968-1970
Nihon rekishi daijiten, ed. Nihon Rekishi Daijiten Henshu linkai. 12 vols. Kawade Shobo, 1968-70.. Nihon rekishi daijiten. Xx.
Nippon hōsō kyoku 1961
Nippon hōsō kyoku, ed. Bundan yomoyama banashi (jōkan). Seiabō, 1961.
Nishikawa 1988.
Nishikawa, Nagao. Nihon no sengo shōsetsu: haikyo no hikari. Iwanami Shoten, 1988.
Nishizawa, ed. 1999
Nishizawa Masashi, ed. Koten bungaku kanshō jiten. Tōkyōdō Shuppan, 1999.

Odagiri 1957
Odagiri Hideo. Hakkin sakuhinshū. Hokushindō, 1957.
Odagiri 1975
Odagiri Hideo. Gendai bungakushi. 2 Volumes. Shūeisha, 1975.
Odagiri 1993.
Odagiri Susumu, ed. Nihon kindai bungaku nenpyō. Shōgakkan, 1993.
Ōe 1972
Ōe Kenzaburō. “Kaisetsu—wakai sedai no tame no kakū kōen.” In Shinchō Nihon bungaku (33): Ishikawa Jun shū, 426-436. Shinchōsha, 1972.
Okuno 1973
Okuno Takeo. Burai to itan. Kokubunsha, 1973.
Okuno 1967
Okuno Takeo. Gendai bungaku no kijiku. Tokuma shoten, 1967.
Ōoka 2003
Ōoka Makoto, ed. Kyōka senryū hyōgen jiten: saijikiban. Yūshikan, 2003.
Ōshima 2001
Ōshima Tatehiko, et. al., eds. Nihon no shinbutsu no jiten. Taishūkan shoten, 2001.
Ōsone 1998
Ōsone, Shōsuke, et al., ed. Nihon koten bungaku daijiten. Meiji shoin, 1998.

Satake, et. al. eds. 1989-
Satake Akihiro, et. al. eds.. Shin Nihon koten bungaku taikei. Iwanami shoten, 1989- .
??Senuma XX
Senuma Shigeki. Nihon gendai bungakushiNihon gendai bungaku zenshū ();
Sugimoto/Hamada 1958
Sugimoto Nagashige, Hamada Gi’ichiro, eds. Senryū kyōka shū, Nihon kotenbungaku taikei. In Nihon koten bungaku taikei, vol 57. Iwanami Shoten, 1958.
Suzuki 1984
Suzuki Tōzō. Kyōka kanshō jiten. Kadokawa shoten. 1984.  
Suzuki 1992
Suzuki SadamiModan toshi no hyōgen-- jikō, gensō, josei. Hakujisha, 1992.
Suzuki Hideo, Suzuki Sadami, Fujii Sadakazu, etl al., ed. 1986-present
Suzuki, et. al., ed. Nihon bungeishi: Hyôgen no nagare. Kawade shobô shinsha, 1986. 8 vols.

Takayanagi, et. al. 1974
Takayanagi Mitsutoshi and Takeuchi Yoshizo, ed. Nihonshi jiten (2nd ed). Kadokawa shoten, 1974.
Takeuchi xx
Takeuchi Yoshimi. Kindai no chōkoku.
Tamabayashi 1944
Tamabayashi Haruo. Shokusanjin no kenkyū. Hobō shoin, 1944.
Tanaka 1986
Tanaka Yūko. Edo no sōzōryoku. Chikuma shobō, 1986.
Tsubouchi 1974
Tsubouchi Shōyō. Tsubouchi Shōyō shū, Nihon koten bungaku taikei, vol. 3. Kadokawa shoten, 1974.
Tsuji 1988
Tsuji Tatsuya. Edojidai o kangaeru. Chuö shinsho, 1988.

Usui 1956/1975
Usui Yoshimi. Kindai bungaku ronsō. Chikuma shobō, 1956/1975.

Watanabe 1987
Watanabe Ki’ichirō. Ishikawa Jun kenkyū. Meiji shoin, 1987.
Watsuji 1935
Watsuji Tetsurō. Fūdō: ningengakuteki kōsatsu. Iwanami shoten, 1935.

Yoshida 1961
Yoshida Sei’ichi. Gendai bungaku to koten. Shibundō, 1961.
Yoshida 1958
Yoshida Sei’ichi. Shizenshugi no kenkyū. 2 vols. Tōkyōdō, 1958.
Yoshida 1971-1975
Yoshida Sei’ichi, ed., et. al. Kindai bungaku hyōron taikei. 10 vols. Kadokawa shoten, 1971-75.
Yoshida 1975
Yoshida Sei’ichi. Kindai bungei hyōronshi: Meiji-hen / Taishō-hen. Shibundō, 1975.
Yoshida, Hirano, et al. 1947
Yoshida Seiichi, Hirano Ken, et al. Gendai Nihon bungakuron [taikei]. Shinkōsha, 1947.


No comments: